درست ,نیمه ,درست زمانی

آدَم ها نیمه ی تاریک زیاد دارند

فقط تو باید آنقدر صبور باشی

که منتظر باشی ببینی کی ؟! کجا ؟!

درست زمانی این نیمه به نمایش 

گذاشته میشه که تو باورش کردی

که به این نتیجه رسیده بودی 

این رفیقَتْ حسابَش از بقیه جداستْ

اشتباه درست از همین جا شروع میشه

نیمه های تاریک درست زمانی آشکار می شوند

که تو به الهه ی نور درونی اون ایمان اورده ای

راستی امسال وقتی داری شَمع های تولدِت فوت میکنی

مراقِبْ باش ...

اون شعله خوبی های درونِتْ نباشه!!!!


منبع اصلی مطلب : faran
برچسب ها : درست ,نیمه ,درست زمانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : Shole khobi